Kayıtlar

23 Nisan - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Resim
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 1980 darbesi döneminde Milli Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.

Hakimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan), saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışının ege…

Adalet...!

Resim
Adalet Nedir?

Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır. Adalet kavramı temelde hukuk kurallarına uygunluğu içerir. İnsanların toplum içindeki davranışlarıyla ilgili olduğundan ahlak ve din kurallarıyla da ilişkilidir ve tarih boyunca tartışmalı bir alan olmuştur. Düşünürler eski çağlardan beri adalet kavramıyla ilgilenmişlerdir. Kutsal kitapların hepsinde adalete ve adil olmaya ilişkin bölümler bulunur. Eski Yunanlı düşünür Platon’a göre adalet en yüce erdemlerden biri, insanın ve devletin temel davranış kuralıdır. Aristoteles’in hareket noktasını ise eşitlik kavramı oluşturur. Ona göre, herkese eşit davranmak adalet için yeterli değildir. Bir hukuk düzeni güçsüzleri koruduğu ölçüde adaletli olabilir. Örneğin, günümüzde kişinin tükettiği herhangi bir maldan alınan katma değer vergisi adil bir vergi değildir. Çünkü kişinin gelir düzeyini dikkate almaz. Buna karşılık, kişinin geliri üzerinden alınan ve gelir düzeyi…

Sempati ve Önyargıyı Bırakıp, EMPATİ Kurmaya ne dersiniz?

Resim
Bizim insanımız yerine göre çok anlayışlı bir halk olmasına karşın, yerine göre de bazı inanışları ve eğitimleri gereği, anlayışsız, sorumsuz ve yabani olabiliyorlar. Keza müslüman nedir/kimdir? Bunu en güzel şekilde Peygamberimiz (s.a.v.) efendimizin dilinden çıkan şekilde anlamak ve yaşamak gerek. Müslüman, elinden ve dilinden başkalarına zarar gelmeyen kimsedir.
   Adaletsiz bir ortamda, bunun adaletsizlik olduğunu dile getirmek en doğal ve tabii bir hak olduğunu tüm canlılar bilse de, bazı canlılar sırf inandıkları değerlere toz kondurmamak adına, bu durumu asla ve asla sorgulatmak istemezler. Zira Adaletten bahsetmek için, tarafların hakları(şartları) eşit olmak zorundadır. Hiçbir güreşte, hiçbir maçta, hiçbir oyun ve yarışmada, hakemin taraf tutup ta eleştirilmediği ve yargılanıp sorgulanmadığı görülmemiştir. 
   Bu çok mühim bir konu olmasına karşın, başkanlık sistemini istemeyen toplumun(halkın) böyle bir muameleye maruz kalıp, yine karşıt guruplar ve kişilerce aşağılanması, …

Ağzı Olan Konuşacak.

Resim
Herkesin malumu olan, 90-100 günlük gündemimiz REFERANDUM(Başkanlık Sistemi-Yeni Anayasa). Herkes kendince inandığı yada inandırıldığı yöne oyunu kullandı. Kimi Avrupa bunu istemiyorsa ben bunu istiyorum, kimi de karşıt görüşler ve örgütler bunu istemiyor ise ben istiyorum mantığı ile hareket ettiler. Ama yolun daha ilk başında herkesi temsil etmesi gereken Cumhur Başkanımız Başkanlık sistemine destek verenlerin 15 Temmuz'un karşısında, destek vermeyenlerin de 15 Temmuz'un yanında yer alacağını söylemesi, bazı kesimlerce(taraftarlarca) benimsense de, bazı kesimlerce(karşı olanlar) de tepki çekti. Ama hali hazırda tarafsız olması gereken Cumhur Başkanı'mızın tarafsızlıktan ziyade terazinin diğer tarafına olabildiğince yük yükleyip ağır basması için ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Şimdi tabiki ağzı olan konuşacak. Neymiş "nakörmüş", neymiş "yenildiniz kabul edinmiş", neymiş "yeni Türkiye'ymiş". Ben oldum olası bu tür terimlerden ha…